روش اول :لینک دانلود مستقیم اپلیکیشن اندروید و IOS ویزیوکر در سایت visiocareteam.com موجود است .

روش دوم : اپلیکیشن ویزیوکر را می توانید از یکی از فروشگاه های اپلیکیشن اندروید ، مانند کافه بازار و یا گوگل پلی ، و برای IOS فروشگاه هایی ماند سیب ایرانی ، سیبچه و سیب اپ دریافت کرده و سپس ثبت نام کنید .