این اطلاعات به تیم مدیکال ویزیوکر و پزشک معالج شما کمک می کند تا با داشتن یک سابقه پزشکی و دارویی مناسب ، بهترین خدمات را در راستای بهبود کیفیت زندگی و سلامت شما ارایه دهند.