در صورت عدم حضور مشاور به دلایلی غیر از طولانی تر شدن مشاوره قبلی آن ها ، درخواست ملاقات تصویری توسط سامانه پس از 5 دقیقه لغو و هزینه پرداخت شده توسط  کاربر به کیف پول وی در پلتفرم ویزیوکر انتقال داده می شود .