بله این امکان وجود دارد، البته کاربران محترم مقیم خارج از کشور می بایستی برای ثبت نام اولیه از شماره تلفن همراهی در ایران استفاده کنند، اما خبر خوب اینکه به زودی امکان ثبت نام از طریق آدرس ایمیل نیز فراهم خواهد شد و دیگر احتیاجی به شماره تلفن ایرانی نخواهد بود.

همچنین کاربران محترم مقیم خارج از کشور به این نکته توجه فرمایند که ملاک رزرو نوبت، ساعت به وقت ایران می باشد.