امکان لغو زمان ملاقات تصویری با پزشک ، حداکثر تا 2 ساعت مانده به زمان ملاقات تصویری ، بدون کسر از مبلغ پرداختی ، از طریق اپلیکیشن کاربر فراهم می باشد و مبلغ پرداخت شده عینا به کیف پول کاربر در پلتفرم ویزیوکر برگردانده می شود.