بله ، این امکان وجود دارد که برنامه غذایی دریافتی شما از پزشک ، به صورت روزانه ، با بالاترین کیفیت و مطابق با دستورالعمل های بهداشتی به صورت روزانه برای شما در محل مورد نظر ارسال شود. همچنین در صورت دریافت نسخه و یا توصیه از پزشک ، امکان تهیه و ارسال داروها و مکمل های مورد نیاز برای شما وجود دارد.