هدف از سوالات اولیه و ایجاد پرونده پزشکی در اپلیکیشن چیست؟

این اطلاعات به تیم مدیکال ویزیوکر و پزشک معالج شما کمک می کند تا با داشتن یک سابقه پزشکی و دارویی مناسب ، بهترین خدمات را در راستای بهبود [...]

هدف از سوالات اولیه و ایجاد پرونده پزشکی در اپلیکیشن چیست؟2021-01-20T11:29:16+03:30

توصیه های ویزیو کر از جانب چه کسانی برای من ارسال می شود؟

تمامی توصیه های دارویی و پزشکی توسط داروسازان و متخصصین بالینی و همچنین کارشناسان تغذیه ویزیوکر تحت عنوان تیم مدیکال شرکت ، بر اساس نظر و دیدگاه پزشک معالج [...]

توصیه های ویزیو کر از جانب چه کسانی برای من ارسال می شود؟2021-02-02T16:10:37+03:30

اگر از مشاوره به هر دلیلی ناراضی بودم ، چگونه می توانم این موضوع را به ویزیوکر ارجاع دهم؟

در صورت نارضایتی از مشاوره شما می توانید به پشتیبانی مشکل خود را گزارش دهید تا توسط کارشناسان موردبررسی قرار گیرد و نتیجه خدمتتان اعلام گردد. [...]

اگر از مشاوره به هر دلیلی ناراضی بودم ، چگونه می توانم این موضوع را به ویزیوکر ارجاع دهم؟2021-01-20T11:23:19+03:30

اگر در زمان رزرو شده ، بیمار آنلاین نباشد و یا تلفن خود را پاسخ ندهد ، هزینه مشاوره چگونه محاسبه می شود؟

درصورتی که کاربر در زمان مشخص حضور نداشته باشد (آنلاین نباشد) و یا تلفن خود را پاسخ ندهد، مشاور پس از 5 دقیقه می تواند پایان مشاوره خود را [...]

اگر در زمان رزرو شده ، بیمار آنلاین نباشد و یا تلفن خود را پاسخ ندهد ، هزینه مشاوره چگونه محاسبه می شود؟2021-02-02T16:14:36+03:30