استپ وزنی

 استپ وزنی ، کاهش وزن

هنگامی که افراد از یک رژیم غذایی و برنامه ورزشی پیروی می کنند ، ممکن است در ابتدا با سرعت ثابتی شروع به کاهش وزن کنند. اما ، بسیاری از افراد در روند کاهش وزن خود دچار استپ وزنی می شوند  و علیرغم داشتن رژیم غذایی و برنامه ورزشی ، وزن کم نمی کنند. تحقیقات نشان می دهد که استپ وزن پس از حدود 6 ماه پیروی از رژیم کم کالری اتفاق می افتد.

چه عواملی منجر به استپ وزنی می شوند؟

گاهی افراد به اشتباه فکر می کنند که دچار استپ وزنی شده اند در صورتی که این استپ وزن ، کاذب است و با  برطرف کردن عوامل موثر در آن ، مجددا روند کاهش وزن ادامه می یابد. در ادامه برخی از این عوامل را مشاهده میکنید:

عدم پایبندی به رژیم غذایی و ایجاد تغییرات خودسرانه در آن

  • کاهش میزان فعالیت بدنی نسبت به گذشته
  • ریزه خواری و دست کم گرفتن کالری های دریافتی
  • پایش وزن و ارزیابی اشتباه ترکیبات بدن

در صورت رعایت موارد فوق و ثابت ماندن وزن ، میتوان نتیجه گرفت که واقعا روند کاهش وزن دچار استپ شده است .عوامل زیر می توانند منجر به استپ وزن واقعی شوند:

  1. با کاهش وزن و نزدیک شدن به وزن ایده آل ، بدن با شرایط سازگار شده  و از خود در برابر کاهش وزن مقاومت بیشتری نشان می دهد.
  2. در افرادی که به صورت ناگهانی وزن زیادی از دست می دهند ، متابولیسم (سوخت و ساز) کاهش یافته و کاهش وزن سخت تر اتفاق می افتد.

برای مقابله با کاهش وزن چه کارهایی میتوان انجام داد؟

Ref

Written by Franziska Spritzler on February 27, 2017